transfuzja

Osoby poddawane transfuzjom i hemofilicy

Hemofilicy i osoby poddawane transfuzjom stanowią 2% wszystkich przypadków AIDS u dorosłych w USA. Jak napi-sałam wcześniej, podawany hemofilikom tzw. czynnik VIII, odpowiedzialny za krzepnięcie krwi, obniża odporność. He-mofilia to stan chorobowy, który zagraża życiu ludzi zarówno zdrowych, jak i zakażonych wirusem HIV. Ryan White, młody HIV-pozytywny chłopiec z hemofilią, który stał się znany jako ofiara AIDS, zmarł w skutek komplikacji przypisanych hemofilii (krwawienie wewnętrzne i wyniszczenie wątroby), a nie z powodu chorób definiujących AIDS. (223)

Continue reading