wirus

AIDS jest grupą chorób, a niejedną chorobą

2. Od 1993 roku ponad połowa nowych diagnoz AIDS w Sta-nach Zjednoczonych dotyczyła ludzi, którzy nie byli chorzy. W 1997 roku dwie trzecie Amerykanów, u których zdiagnozowano AIDS, nie wykazywała żadnych sympto-mów ani choroby.

3. Nabyty zespół obniżonej odporności poprzedza wykreowa-nie kategorii „AIDS” i istnieje wiele dokumentów potwier-dzających przypadki tej jednostki chorobowej.

Continue reading