Terapia z koktajlami inhibitorów proteaz

Wiadome jest, że AZT, ddl i inne pochodne nukleozydowe blokują DNA wewnątrz mitochondrów, cząsteczek wytwarzających energię potrzebną do życia wszystkich komórek.

Konieczność trwającej całe życie terapii z koktajlami inhi-bitorów proteaz przedstawiana jest jako fakt bezsprzeczny, chociaż wytwórcy leków jasno oświadczają, że „długotermi-nowe skutki proteaz inhibitorów na zdrowie są nieznane”. Potrzeba rygorystycznego podporządkowania się terapii che-micznej jest powszechnym tematem artykułów i reportaży oraz seminariów organizacji AIDS. Pacjentom zaleca się łykanie około 30 pigułek dziennie według 24 godzinnego planu – niektóre spożywane są w trakcie posiłku, inne na pusty żołą-dek, a wiele z nich nie może być stosowanych razem – ostrze-gając jednocześnie, że nieprzestrzeganie odgórnych zaleceń może prowadzić do mutacji wirusa, który przyjmie formę nowego nieczułego na farmaceutyki szczepu.

Według dr. Davida Rasnicka, eksperta od proteazy, działającego poza organizacjami AIDS, teoria odpornej proteazy HIV jest bezpodstawna. Rasnick, pionier w rozwoju inhibitorów proteaz, stwierdził, że „nikt nigdy nie opublikował danych o odpornej proteazie HIV odkrytej w organizmie choćby jednego pacjenta. Jedyne tego typu cząsteczki wytworzone zostały w laboratorium przy użyciu skomplikowanej inżynierii genetycznej”. (119) Niemniej jednak ostrzeżenia na temat odpornej na leki proteazy HIV nadal są obecne w medialnych raportach, w których mnóstwo jest także spekulacji o nowych epidemiach rzekomo mających mieć miejsce, gdy wirus HIV wymknie się spod kontroli. Dr Bruce Walker, w niedawnym wywiadzie dla ABC News przyznał: „to będzie kolejna epidemia, z którą świat będzie zmuszony stoczyć walkę – przenoszenie się wirusów HIV odpornych na środki farmakologiczne”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *