Typowa matka dziecka z fobią szkolną

O opuszczeniu przez Marka lekcji mówił nam jego kolega szkolny, także członek naszej grupy. Należy podkreślić, że w rozmowach matka deklarowała pełne zainteresowanie uczestnictwem syna w psychoterapii i jego powrotem do szkoły. Informowała nas również, że rozumie konieczność zapobiegania pierwszym niepowodzeniom.” Częste rozmowy z nią na temat jej niejednoznacznej postawy odniosły po pewnym czasie pozytywny skutek.

Tak więc przedstawiony w literaturze przedmiotu opis typowej matki dziecka z fobią szkolną został potwierdzony również przez nasze doświadczenia psychoterapeutyczne. Podobnie działo się w przypadku ojca Marka. Zdaniem badaczy, ojciec dziecka z fobią szkolną nie przeciwstawia się nadopiekuńczej, infantylizującej postawie żony, co nasila nieprawidłowy charakter kontaktu matki z dzieckiem. Ojcowie są bierni, zależni, ulegają żądaniom dziecka. Podobnie jak matki mają ambiwalentny stosunek do fobii dziecka. Opis ten jest zgodny ze stwierdzoną przez nas zależnością ojca Marka od własnej matki oraz ze względnie słabym zainteresowaniem żoną i synem . Małe zaangażowanie wyrażało się również w niechęci ojca Marka do uczestniczenia w organizowanych w ośrodku psychoterapeutycznym spotkaniach grupy rodziców. Częściej na takie spotkania delegowana była matka Marka.

Opisana tu zależność Marka od matki wiąże się z koncepcją rozwoju poczucia tożsamości40. Klinicyści psychoanalitycznej orientacji wyróżniają następujące fazy w rozwoju zdolności człowieka do różnicowania pomiędzy potrzebami i poglądami, emocjami własnymi a innej osoby: fazę autystyczną, symbiozy i separacji. W fazie zwanej autystyczną dziecko w niewielkim stopniu reaguje na świat zewnętrzny. Żyje światem wewnętrznym. Psychoanalitycy porównują ten stan do wycofania zainteresowania dla świata zewnętrznego, jakie obserwuje się u niektórych ludzi dorosłych w okresie psychozy (a więc w stanach chorobowych, gdy człowiek jest zdezorientowany co do miejsca, w jakim przebywa, czasu i wszystkiego, co go otacza).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *