U noworodków operowanych z dostępu pozaopłucnowego

U noworodków operowanych z dostępu pozaopłucnowego objawy nie występują tak gwałtownie. Okolicę rozejścia zespolenia drenuje się podłączając ssanie wodne. Dziecko nie otrzymuje pokarmów doustnie, tylko niewielkie ilości roztworu fizjologicznego NaCl bądź glukozy, podawane pipetką. Zmniejsza to uczucie pragnienia i jednocześnie oczyszcza ranę. Noworodka odżywia się przez przetokę żołądkową. Zespolenie w większości przypadków goi się wtórnie, a powstałe w tym miejscu zwężenie daje się na ogół wyleczyć zachowawczo (Haight, 1941).

Przyczyn nieprawidłowego gojenia się zespolenia jest kilka, najważniejszą z nich jest zaburzenie ukrwienia brzegów segmentów przełyku spowodowane: uszkodzeniem naczyń tętniczych w czasie separowania odcinka dolnego i przetoki przełykowo- -tchawiczej, zakładaniem zbyt dużej liczby szwów, mocnym ich wiązaniem, wykonaniem zespolenia pod napięciem. Także wprowadzenie dodatkowego zakażenia wskutek niewłaściwego postępowania przedoperacyjnego, np. odsysanie wydzieliny niejałowymi cewnikami, infekcja szpitalna czy śródoperacyjna doprowadzają do zaburzeń w gojeniu zespolenia.

Równie groźnym powikłaniem jest niezagojenie się kikuta przetoki przełykowo- -tchawiczej występujące w 14% (20). Powstały przeciek jest zwykle duży, narastająca odma zagraża życiu, rokowanie jest poważne, jeżeli przecieku nie uda się zamknąć operacyjnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *