Uszkodzenie przewodu piersiowego

nawracające zapalenia płuc, wzdęcia brzucha. Stosuje się te same metody rozpoznania co w izolowanej przetoce. Leczenie jest operacyjne. Zabieg należy do trudnych, odbywa się w miejscu niedawnej, poprzedniej operacji. W okresie poprzedzającym zabieg dziecko jest układane w pozycji półpionowej i odżywiane przez sondę pokarmami podawanymi częściej w mniejszych ilościach.

Uszkodzenie przewodu piersiowego jest to bardzo rzadkie powikłanie operacyjne noworodków. Należy jednak o nim pamiętać, wydzielając żyłę nieparzystą oraz szyjąc opłucną śródpiersiową podczas zabiegu. Zwykle w 2 czy 3 dobie stwierdza się płyn w jamie opłucnej. Nakłuciem uzyskuje się typowy dla chłonki mleczny płyn. Zdaniem autorki, która obserwowała tego typu powikłania w tak wczesnym okresie życia, wskazane jest leczenie operacyjne, polegające na podwiązaniu uszkodzonego przewodu piersiowego, gdyż postępowaniem zachowawczym trudno jest wyrównać powstające straty białka i elektrolitów.

Nawracające zapalenia płuc po zespoleniu przełyku, przy braku rekanalizacji przetoki i zwężenia w miejscu zespolenia, są wynikiem zaburzenia perystaltyki przełyku. U niemowląt obserwuje się w tych przypadkach czkawkę, wymioty, niepokój nocny, a nawet sinicę. Dzieci starsze mają „odbijania” i trudności przy połykaniu pokarmów stałych. Badaniem rtg stwierdza się leniwą perystaltykę przełyku oraz zwolnienie jego opróżniania. Pierwotna fala perystaltyczna załamuje się na wysokości zespolenia. Zwykle na przestrzeni 2-3 cm obwodowe od zespolenia brakuje jej zupełnie. W tym dalszym odcinku obserwuje się skurcze odcinkowe powodujące wsteczne zarzucanie zawartości do górnej części przełyku. Zaburzenia te mają charakter niedorozwoju neurologicznego i nie są związane z operacyjnym uszkodzeniem nerwu błędnego. U tych dzieci badania perystaltyki przełyku, zarówno segmentu górnego, jak i dolnego, wykazują duże odchylenia od normy przed wykonaniem zespolenia. Czasem spotyka się tzw. jo-jo przełyk: kęs jest przesuwany wielokrotnie w górę i dół, zanim wpust się otworzy. Jest to brak zgodności działania wpustu i fali perystaltycznej przełyku (4, 18).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *