W 1987 r. dla większości ludzi ryzyko nabycia HIV jest bardzo małe lub nawet zerowe

W 1987 roku Centrum Kontroli Chorób potwierdziło, że dla większości ludzi ryzyko nabycia HIV jest bardzo małe lub nawet zerowe, biorąc pod uwagę jednorazowy kontakt seksualny bez zabezpieczenia z osobą heteroseksualną, która nie zalicza się do żadnej z grup wysokiego ryzyka. W takim wypadku szansa zakażenia wynosi 1/7000000 – mniej niż ryzyko bycia trafionym przez piorun. (245) Rok późnej magazyn „The Wall Street Journal” donosi, iż urzędnicy rządowi określili AIDS jako „plagę o jednakowych możli-wościach zakażenia”, ponieważ badania rynku wskazywały, iż takie twierdzenie będzie „mobilizowało wsparcie finansowe” i „wywoływało współczucie wobec ofiar”.

Okolicznościowe stosowanie/rozszerzony dostęp: wprowadzanie do ponownego użytku nie do końca przebadanych i uprzednio wycofanych z rynku leków. Przykładem jest lek o nazwie talidomid, farmaceutyk wycofany z obiegu w 1960 roku, będący przyczyną defektów płodów, został wprowadzony niedawno na rynek jako środek na złago-dzenie wyniszczających organizm skutków AIDS, w rzeczy-wistości powodowanych przez inne leki na AIDS.

Podporządkowanie się: bezkrytyczne stosowanie się do zawi-łego i złożonego programu kuracji farmakologicznej AIDS, tak jakby od tego zależało czyjeś życie.

Wczesna interwencja: leczenie farmakologiczne chorobyjesz- cze przed jej rzeczywistym pojawieniem się, znane również pod nazwą profilaktyka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *