W przeponie

W przeponie na lewo od rozworu przełykowego zostaje wycięty otwór do przeprowadzenia jelita do jamy klatki piersiowej. Powinien on zapewniać swobodne przejście jelita, a jednocześnie uniemożliwić powstanie przepukliny w tym miejscu. Aby uniknąć naciągnięcia szypuły naczyniowej, przeszczep przeprowadza się najkrótszą drogą, poza żołądkiem i naczyniami śledzionowymi do jamy klatki piersiowej, izo- perystaltycznie. Ułożenie jelita uważa się za prawidłowe wówczas, gdy naczynia znajdują się w boczno-grzbietowej pozycji w stosunku do kręgosłupa, poza osią przyczepu. Skośne ścięcie dolnego odcinka przełyku pozwala na uzyskanie szerszego zespolenia z dalszym końcem przeszczepionego jelita, jest to tzw. wstawka Waters- tona (1957). Zespolenie wykonuje się jednowarstwowo pojedynczymi szwami jedwabnymi atraumatycznymi 4-0 chwytając głębiej ścianę jelita, a płycej brzegi przełyku.

Niekiedy zespolenie dalszego brzegu jelita z dolnym odcinkiem jjrzelyku jest z przyczyn anatomicznych niemożliwe. Dolny odcinek stanowi w tych przypadkach jedynie niewielkie uwypuklenie żołądka. Wykonuje się wówczas połączenie jelita z grzbietową ścianą żołądka w x/3 odległości między wpustem a odźwiernikiem, używając szwu dwupiętrowego. Warstwę wewnętrzną zespala się szwem katgutowym, zewnętrzną – szwami jedwabnymi atraumatycznymi 4-0. Jelito przeprowadza się przez rozwór przełykowy, jeżeli jest on wykształcony. Zwraca się uwagę na to, aby jelito leżało w lekkim zgięciu między żołądkiem a rozworem przełykowym. Jest to anatomiczne położenie przeszczepionego jelita, unika się wówczas wielu powikłań pooperacyjnych, np. refluksu żołądkowo-przełykowego (11).

Po ukończeniu zespolenia dolnego i zabezpieczeniu rany operacyjnej jałowymi serwetami dziecko układa się w pozycji umożliwiającej wypreparowanie przetoki szyjnej. Wykonuje się skórne cięcie okalające przetokę, a następnie rozlegle uwalnia się przełyk. Po ukończeniu tej części zabiegu ponownie otwiera się brzegi klatki piersiowej, uwidacznia osklepek. Wytwarzając otwór w błonie nadopłucnowej (powięzi Sibsona) w celu przeprowadzenia jelita na szyję, należy uważać na leżące brzusznie naczynia podobojczykowe oraz zwój gwiaździsty znajdujący się grzbietowo. Po uzyskaniu odpowiedniej szerokości kanału przeprowadza się przez niego przeszczep w okolicę nadobojczykową po sLronie lewej. Jeżeli jelito jest za długie, to skraca się je. Zwykle występuje dysproporcja światła zespalanych odcinków dużym ułatwieniem jest założenie 4 szwów rozwierających i między nimi szycie obu ścian szwami materacowymi, jedwabnymi, atraumatycznymi 4-0 (należy chwytać głębiej ściany jelita). Po ukończeniu zespolenia pociąga się jelito od strony klatki piersiowej, tak aby zespolenie znalazło się poniżej obojczyka. Do nowo wytworzonego przełyku wprowadza się przez nos zgłębnik, który zapobiega rozstrzeni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *