Warunki panujące w rodzinie Anny

Własnymi stanami, obawami, pragnieniami, do których nie była w stanie się przyznać nawet sama przed sobą, obdarzała obiekty zewnętrzne (przedmioty, ludzi). Wykonując pewne czynności wobec tych zewnętrznych obiektów, stanowiących jakby część jej własnego „ja”, w sposób symboliczny zaspokajała swoje potrzeby. Taką funkcję mogły pełnić czynności natrętne wykonywane w dzieciństwie.

U dorosłej Anny rola tych czynności była – jak się wydaje – bardziej złożona. Poprzez niektóre z nich karała siebie, np. gdy stała zimą w otwartym oknie. Stawała się wówczas jakby częścią świata zewnętrznego, który ocenia ją negatywnie (np. jako słabo przygotowaną do egzaminu) i wymierza jej karę. Po ukaraniu siebie czuła ulgę, bo zakończony został cykl przewidywanych zdarzeń powtarzających się w jej wczesnym dzieciństwie: negatywna ocena – kara – przebaczenie. Matka po wymierzeniu kary często bowiem brała płaczącą Annę na kolana, gładziła po włosach.

Tak więc w miarę poznawania głębszej prawdy o Annie czynności przymusowe, uznawane początkowo za bezsensowne, nabrały znaczenia – były rozumiane jako odpowiedź na jej stany wewnętrzne, przekonania, służyły zaspokajaniu słabo uświadamianych i nie ujawnianych wprost pragnień. Podobnie przypisywane innym ludziom przekonania (uznanie za nienormalną) były jej własnymi obawami, do których sama przed sobą nie chciała się przyznać, a tym bardziej nie mogła dzielić ich z innymi. Warunki panujące w rodzinie utrudniając wyrażanie cierpienia doprowadziły – jak można sądzić – do osłabienia granicy między tym, co stanowiło własne „ja”, a tym, co było na zewnątrz (nie „ja”). Psychoterapia służyła lepszemu zarysowaniu tych granic. Otóż najistotniejsze w naszym postępowaniu było stworzenie warunków bezpieczeństwa. To zachęcało Annę do ujawniania głębokiego „ja”, zawartych w nim wspomnień. Staraliśmy się zrozumieć jej cierpienie, dobre intencje, przeżytą krzywdę. Jej „ja” stało się przez to bardziej pełne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *