Ważne zadanie psychoterapeuty

Zadaniem psychoterapeuty jest więc kierowanie uwagi na te obszary doświadczeń człowieka, które wiążą się ze wzrostem napięcia, gdyż dotarcie do nich zapewnia możliwość zmiany. Realizacja takich zadań jest względnie łatwa. Trudniejsze bywa (szczególnie dla mało doświadczonych psychoterapeutów) doprowadzenie do rozładowania wzbudzonego napięcia, czyli pomoc w uzyskaniu stanu równowagi.

Ważnym zadaniem psychoterapeuty jest zatem zdolność do kontrolowania poziomu napięcia u pacjenta. Nie wszyscy terapeuci podzielają taki pogląd. Są tacy, którzy chcą traktować klienta jako równego sobie partnera, który powinien sam ponosić odpowiedzialność za siebie. W wypowiedziach niektórych psychoterapeutów przyjmuje to wręcz brutalną postać. Tak nazwałabym np. wypowiedź terapeuty, który stwierdza, że tylko jego klient będzie ponosił odpowiedzialność, jeśli po spotkaniu z nim popełni samobójstwo. Ja traktuję swoich pacjentów jako ludzi odpowiedzialnych za siebie. Czuję się jednak współodpowiedzialna za poziom zagrożenia, z jakim wychodzą z prowadzonej przeze mnie psychoterapii. Nie tylko pacjent, ale ja również mam wpływ na przebieg naszego spotkania. Ja lepiej niż on mogę zdawać sobie sprawę z konsekwencji pqdawanych mu propozycji. Powinnam trafnie ocenić, jaki poziom napięcia jest on w stanie znieść bez głębszej dezorganizacji.

Dużą część uwagi podczas spotkań psychoterapeutycznych poświęcam na śledzenie poziomu zagrożenia, napięcia, jakie panuje wśród ludzi. Zwracam przede wszystkim uwagę na tych członków grupy, u których wyczuwam narastające emocje, i im podaję propozycje pracy. Ich uczucia wskazują mi temat, ukierunkowują mnie. Staram się niczego wówczas ludziom nie narzucać, ale podążać za tokiem ich skojarzeń. Kiedy panuje dobra atmosfera w grupie, skojarzenia doprowadzają do tego, co rzeczywiście dla człowieka jest istotne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *