Wiedza psychologiczna w Polsce

W niektórych krajach wiedza psychologiczna jest w znacznie większym stopniu rozpowszechniona niż u nas. W naszym kraju psychoterapeuty, psychologa niekiedy nie odróżnia się od psychiatry (leczącego zazwyczaj przy użyciu środków farmakologicznych osoby chore psychicznie). Nawet niektórzy psychologowie traktują psychoterapię jako czynnik wspierający, protezę pomagającą doraźnie ludziom słabym, uzależniającą od psychoterapeuty. Nie dostrzegają oni faktu, że psychoterapia inicjować może w człowieku zmiany, przyczyniać się do jego dojrzewania, pełniejszego życia. siążka spełni swoje zadanie, gdy zainteresuje ludzi młodych. W ich wieku bowiem dokonanie zmiany jest szczególnie łatwe i wyjątkowo potrzebne. Okres dorastania jest krytyczny – utrwalają się wtedy wczesnodziecięce decyzje (szkodliwe plany na dalsze życie) i schematy postępowania. Mam nadzieję, że wiedza psychologiczna, którą prezentuję w tej książce, może osłabić niepokoje związane z przeżywanymi w młodości nowymi doświadczeniami. Z obawy przed doznawanym wstydem czy ośmieszeniem młodzi ludzie nie ujawniają ich przed nikim. Martwią się, że nic w ich życiu nie może ulec zmianie. Być może po przeczytaniu książki będą dzielić ze mną wiarę, że właśnie w ich młodzieńczym wieku łatwiej udaje się zmienić własne życie. Należy podkreślić, iż pragnąc dokonać takiej zmiany nie zawsze trzeba odwoływać się do psychoterapii. Pomoc mogą przynieść ludzie bliscy, zasługujący na zaufanie. Dlatego zachęcam do takiego ułożenia sobie kontaktów z ludźmi, które by wykluczało manipulowanie nimi, zmuszanie ich do zmiany postępowania poprzez wygłaszanie pretensji, nakazów. Warto zastanowić się, jacy sami jesteśmy, co i jak innym komunikujemy, na ile jasno wyrażamy ważne dla nas treści. Spróbujmy zdać sobie sprawę z rzeczywiście istotnych wartości. Jeżeli będziemy klarownie je przekazy-wać, to łatwiej będzie nam się porozumieć z drugim człowiekiem nie pozbawionym dobrej woli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *