Wirus AIDS

W jednym z ostatnich artykułów w magazynie „Lancet” rozważano następujący dylemat: naukowcy próbując ustalić, kto otrzymał wynik HIV-pozytywny po zaszczepieniu odkryli, że test ładunku wirusa powszechnie używany przez lekarzy do ustalania infekcji HIV jest „nieodpowiedni dla celów diagnostycznych”, kiedy pozytywne próbki z jednego laboratorium okazały się być negatywne w drugim. (244) Problem rozróżnienia ludzi, którzy zostali uodpornieni przeciwko wirusowi HIV od tych z naturalnie nabytymi przeciwciałami został nazwany w jednym z raportów „coraz bardziej skomplikowaną kwestią, wymagającą postawienia w wątpliwość wszystkich badań nad szczepionką, które zostały przeprowadzone do tej pory”.

Wirus AIDS: popularna nazwa wirusa HIV, retrowirusa nie- posiadającego mechanizmu niszczącego komóórki, który nie został odnaleziony w świeżej, niehodowlanej plazmie u pa-cjentów z AIDS i u osób HIV-pozytywnych.

Antywirusy/antyretrowirusy: składniki leków chemiotera- peutycznych mających za zadanie przerywanie łańcuchów DNA. Żaden z wielu farmaceutyków powszechnie określa-nych jako antywirusy lub retrowirusy nie posiada specyficznych mechanizmów, które pozwalałyby mu atakować wirusy. Rzeczywiste leki antywirusowe nie istnieją, ponie-waż medycyna nigdy nie wytworzyła farmaceutyku zwal-czającego infekcję wirusową.

Ryzyko: według organizacji AIDS, mediów i rządowych kam-panii reklamowych każdy jest narażony na AIDS, jednakże od blisko dwóch dekad ponad 90% przypadków AIDS w Ameryce ogranicza się do grup charakteryzujących się wystawieniem na działanie określonych czynników ryzyka, które dotyczą jedynie niewielkiego procentu populacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *