Wnętrzne otoczenie i działania innych ludzi

Gdy w najwcześniejszym okresie życia potrzeby sygnalizowane przez dziecko nie są przez rodziców zauważane, wówczas wewnętrzne odczucia dziecka nie mogą dlań nabrać znaczenia. Istotne staje się ze-, wnętrzne otoczenie, działania innych ludzi (niezależne od potrzeb dziecka) nabierają ważności. Owe zewnętrzne wymagania mogą zostać zinternalizowane i stanowić istotną (choć obcą) część naszego „ja”. W prezentowanym tu stanowisku na uwagę zasługuje teza, że każdy z nas taką część społeczną „ja” posiada, bo każdy z nas podporządkowuje się pewnym powszechnie obowiązującym

tach na uczelni związanych z kontaktami z ludźmi. Koncentrowała się na poczuciu osaczenia. Mówiła, że koleżanki z grupy wyśmiewają się z niej, lekceważą ją, plotkują na jej temat i źle ustosunkowują innych do niej. Bała się ich. Starała się jak najrzadziej bywać na uczelni.

Uważała, że koleżanki odgrywają się na niej za próbę ich zdominowania, podjętą na początku znajomości. Pragnęła wtedy zyskać uznanie koleżanek. Była aktywna w organizowaniu towarzyskich spotkań. Przewodziła im. Zaczęła dostrzegać, że liczą się z nią, a jedna z koleżanek szczególnie zabiega o jej sympatię, naśladuje ją. Stopniowo narastała w Annie niechęć do tej dziewczyny, tak że nie mogła powstrzymać się przed okazaniem lekceważenia. Kiedyś zdarzyło się jej nie odpowiedzieć na powitanie koleżanki. Od tego czasu – zdaniem Anny – ich kontakty się popsuły, co miało wpływ na pogorszenie relacji z całą grupą studencką. Wyobrażała sobie, że wokół krążą plotki na jej temat. Kiedyś zobaczyła dwie osoby rozmawiające na ulicy. Jedna z nich wskazywała palcem w kierunku Anny i mówiła: „Wariatka”. Anna wzięła to do siebie. Wyobrażenia, obawy Anny były do tego stopnia rozbudowane, że wydawało się jej, iż od pewnego czasu także sąsiedzi przyglądają się jej, mówią coś do siebie na jej widok, nie odpowiadają na jej „dzień dobry”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *