maszyny do lodów tradycyjnych

ZABURZENIA ROZWOJOWE PRZEPONY I POWŁOK! BRZUSZNEJ

Uwagi embriologiczne. Zawiązek przepony pojawia się u zarodka długości 5 mm, w 4 tygodniu życia zarodkowego. W okolicy wyniosłości sercowej tworzy się skupienie mezenchymy, nazwane przegroda.. poprzeczną (septum łransversum). Dzieli ono pierwotną jamę ciała na część opłucnowo-osierdziową i otrzewnową. Krótki przełyk i żołądek znajdują się w tym okresie w obrębie klatki piersiowej. Stopniowo przełyk wydłuża się, a żołądek przesuwa się ku tyłowi i zstępuje do jamy brzusznej. W 5 tygodniu życia zarodka przegroda poprzeczna rozprzestrzenia się w kierunku grzbietowym, tworząc dwukopu- lastą płytę. Po stronie ogonowej styka się ona z wątrobą i krezką grzbietową jelita pierwotnego (mesogastrium), a po stronie głowowej z częścią komorową serca. Po obu stronach okolicy krezkowej jest zachowane połączenie między jamą opłucnowo- -osierdziową a jamą otrzewnej. W 7 tygodniu życia zarodka kanały opłucnowo- -otrzewnowe zanikają, fałdy opłucnowo-osierdziowe i opłucnowo-otrzewnowe (membrana pleuroperiłonealis) oddzielają całkowicie obie jamy ciała. Wyraźną przegrodę poprzeczną stwierdza się u zarodka długości 9-12 cm.

Rozrost klatki piersiowej odsuwa przeponę w kierunku ogonowym. W części środkowej przepony wytwarza się warstwa ścięgnista, a na obwodzie warstwa mięśniowa. Pomiędzy częścią żebrowo-lędźwiową oraz pomiędzy częścią żebrowo- -mostkową tworzą się szczeliny wypełnione fałdem opłucnowo-otrzewnowym. Szczeliny te zamykają się ok. 10 tygodnia życia płodowego.

Uwagi anatomiczne. Przepona oddziela narządy klatki piersiowej od jamy brzusznej. Ma powierzchnię dogłowową i doogonową. Po środku wyróżnia się część ścięgnistą, brzeżnie część mięśniową. Część mięśniowa dzieli się na: mostkową, żebrową i lędźwiową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *