Zahamowanie dogłowowego wrzrostu

Dwa momenty w rozwoju przełyku mają szczególne znaczenie. Pierwszy to podział jelita pierwotnego na przełyk i tchawicę, drugi to koordynacja rozwoju przełyku, żołądka, przepony i unerwienia autonomicznego tych narządów (9).

Zahamowanie dogłowowego wrzrostu przegrody przełykowo-tchawiczej powoduje powstanie wspólnego narządu bądź rozległego między nimi połączenia. Różnicowanie ścian przełyku i tchawicy nie ulega jednak zaburzeniu. Od strony brzusznej wyściela je nabłonek rzęskowy i znajdujące się tu pierścienie chrzęstne, od strony grzbietowej natomiast nabłonek wielowarstwowy płaski i błona mięśniowa.

Jest wiele teorii tłumaczących zarośnięcie przełyku. Uważa się, że ucisk nieprawidłowo przebiegających naczyń może spowodować wodę. Bardziej prawrdo-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *