ZESPÓŁ PRZEŁYKOWO-WPUSTOWY

Szereg zmian, które są następstwem wrodzonej niewydolności przejścia przełykowo- -żołądkowego, określa się mianem zespołu przełykowo-wpustowego. Są to: wsteczny odpływ żołądkowo-przełykowy, krótki wrodzony przełyk, zaburzenia perystaltyki przełyku i wpustu żołądka oraz przepukliny rozworu przełykowego przepony.

Wsteczny odpływ żołądkowo-przełykowy. W 1947 roku Neuhauser i Berenberg wyodrębnili jednostkę chorobową, którą określili mianem zwiotczenia rozworu przełykowego (chalasia). Tę postać niewydolności przełykowo-wpustowej nazywa się obecnie wstecznym odpływem żołądkowo- -przełykowym. Określenie to obejmuje całość objawów związanych z wymienioną wadą przepony.

Wsteczny odpływ żołądkowo-przełykowy (GER –¦ gastroesophageal reflux) z obecnością lub bez przepukliny rozworu przełykowego przepony (hiatal hernia) jest przyczyną wymiotów oraz zahamowania rozwoju, począwszy od najwcześniejszego okresu życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *