Zespolenia jelita grubego

Zespolenia jelita grubego i cienkiego.łając koniec do końca jelito kręte z okrężnicą poprzeczni,. Zespala się także pojedynczymi szwami brzegi krezki.

Przeszczep przeprowadza się za żołądkiem, zwracając uwagę na to, by nie została skręcona szypuła naczyniowa, przechodząc przez przeponę w sposób opisany przy przeszczepie z okrężnicy poprzecznej. Koniec dalszy jelita zespala się dwoma piętrami szwów ze ścianą żołądka bądź też jednym piętrem szwów z dolnym odcinkiem przełyku. Górne zespolenie wykonuje się jednoczasowo, można też je odłożyć na okres dwóch, trzech tygodni, wszywając jelito w skórę szyi. Operację dwuczasowego zespolenia górnego stosuje się we wszystkich rodzajach operacji wytwórczych. Jed-noczasowo operacja pozwala na szybsze wprowadzenie odżywiania doustnego, często jednak dochodzi do rozejścia się zespolenia.

Do odtworzenia przełyku używa się także płata rurowego pobranego z krzywizny większej żołądka. Część chirurgów uważa ten zabieg za łatwiejszy i szybszy od przeszczepu jelitowego oraz powodujący mniej powikłań pooperacyjnych (1, 14, 15, 22). Wytwarzając u noworodka przetokę żołądkową należy pamiętać o takiej możliwości rekonstrukcji przełyku i wykonywać ją w pewnej odległości od krzywizny większej, aby w okresie pooperacyjnym mogła pozostać czynna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *