Znalezienie dobrych stron dolegliwości chorobowych

Po trzecie, dla poradzenia sobie z oporem terapeuta powinien dowiedzieć się, czy stan uznany przez pacjenta za pożądany jest jego zdaniem możliwy do osiągnięcia. Zdarza się, że już na początku spotkań pacjentka stwierdza, że nie chce być samotna, ale nie może mieć chłopca, bo była, jest. i będzie nieatrakcyjna dla mężczyzn. J. Enright wyraża pogląd, że nie należy pacjentowi proponować dalszych spotkań, gdy na pierwszym wyraża brak wiary w możliwość rozwiązania własnego problemu.

Po czwarte, psychoterapeuta powinien upewnić się, czy on sam (jego wiek, płeć itp.) odpowiada pacjentowi. Doświadczenie pokazuje, że niekiedy pacjenci już przy pierwszym zetknięciu się z terapeutą mówią, że np. jest on za młody, żeby zrozumieć ich problemy. I oczywiście mają do takich wypowiedzi prawo. Jednak kontynuować spotkania można dopiero wtedy, kiedy zaakceptują terapeutę takim, jakim on jest.

Po piąte, ważnym zadaniem jest sprawdzenie, czy istnieją jakieś konkurencyjne motywy w stosunku do zmian, jakie pacjent chce osiągnąć przez psychoterapię. Chodzi tu o znalezienie dobrych stron dolegliwości chorobowych, obecnej sytuacji oraz złych stron tego, co pacjent nazywa stanem pożądanym. Autor uważa, że ustalenia w tych pięciu zakresach wyeliminują opór pacjenta.

Niezupełnie się z przedstawionym tu stanowiskiem zgadzam. Sądzę, że autor zwrócił uwagę na bardzo ważne elementy kontraktu pomiędzy pacjentem i psychoterapeutą. Jestem zdania, że treść kontraktu powinna być jasna dla obu stron i sformułowana jak najwcześniej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *