Zosia i jej trudności w porozumieniu się z mężem

Po takich informacjach wiedziałyśmy obie z Zosią, że nie potrafi się porozumieć z mężem, natomiast nie znałyśmy charakteru tych trudności. Bardzo wyraźnie muszę podkreślić, że nie wyłącznie Zosia jest odpowiedzialna za trudności w porozumieniu się z mężem. Jestem zdania, że takie trudności wynikają ze sposobu komunikowania się obu .partnerów. Za niepowodzenia są więc współodpowiedzialne obie osoby49.

Dalsze diagnostyczne informacje zostały ujawnione, kiedy opo-wiedziała mi o przykrości przeżytej w związku z ostatnio otrzymanym od rodziców listem. Znalazły się w nim pochwały za udaną publikację. Zaskoczyło mnie trochę, że właśnie pochwały pogorszyły nastrój Zosi. List przypominał jej, że dla rodziców zawsze liczyła się tylko jako grzeczna córka, pilna uczennica, dobra studentka. Inne sprawy z jej życia (zabawy dziecięce, zainteresowania, jej koleżanki) nie miały natomiast dla nich znaczenia. Była zauważana jedynie wówczas, gdy się czymś wykazała, coś osiągnęła. Potwierdzają to właśnie listy, jakie otrzymywała od rodziców. Dostawała je tylko wtedy, kiedy odniosła jakiś sukces i rodzice mieli podstawy do składania jej gratulacji. Listy nie pojawiały się, gdy nie było tego typu powodów. Nie otrzymywała ich nawet z okazji własnych imienin czy świąt. Psychoterapia pomogła Zosi zrozumieć, że akceptację rodziców zdobywała wyłącznie po spełnieniu pewnych warunków. Znała dobrze ich wymagania. Wiedziała zatem, w jaki sposób może zdobyć ich akceptację. Większość działań podejmowanych przez nią była nastawiona na realizację tego właśnie celu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *