Zręczne żonglowanie danymi procentowymi o AIDS

Ten mylny obraz był zasługą przedstawianych opinii publicznej danych łączonych. Na przy-kład, w 1996 roku suma nowych przypadków AIDS wśród dorosłych w Stanach Zjednoczonych wynosiła 5 tysięcy mniej niż w roku poprzednim, ale poprzez dodanie liczby z 1996 do sumy wszystkich zachorowań od 1981 roku ten pięcioty-sięczny spadek stawał się wzrostem. (176)

Procentowe kalkulacje zmieniają się w zależności od po-trzeb. Często manipuluje się nimi, by niewielkie liczby robiły imponujące wrażenie. W 1998 roku liczba nowych przypad-ków AIDS wśród kobiet zmalała o ponad dwa tysiące, ale w tym samym czasie, procent wszystkich przypadków reprezentowanych przez kobiety wzrósł o 1. Tajednoprocentowa różnica stanowi bazę wyjściową twierdzenia, żże AIDS dotyczy coraz większej liczby kobiet. (176) Ostrzeżenie, że heteroseksualiści są najszybciej rozrastającą się grupą ryzyka AIDS także zbudowano na podobnym błędnym wyliczeniu procentowym. W rzeczywistości od 1993 roku AIDS dotyczy coraz mniej ludzi z każdej grupy ryzyka. (177)

Takie zręczne żonglowanie danymi procentowymi nie do-tyczy jedynie amerykańskich mediów i organizacji AIDS. W Kanadzie, narodzie o niezwykle niskim wskaźniku AIDS, media oraz instytucje rządowe odpowiedzialne za tę tematykę również traktują liczby jak rzecz względną. W 1995 roku AIDS zdiagnozowano jedynie u 175 kanadyjskich kobiet, rok później ten problem dotyczył dziesięciu pacjentek mniej, a w 1997 – AIDS zdiagnozowano już tylko u 88 kobiet. Wiadomości medialne były dalekie od celebrowania tak wspaniałego wyniku, ani tego, że w kraju z 15 milionami kobiet jedynie u 88 zdiagnozowano AIDS w ciągu roku. Zamiast takiej postawy, podwyższenie poziomu procentowego przypadków AIDS u kobiet z 8,8% wszystkich diagnoz w 1995 roku do 15,4% wszystkich przypadków AIDS dwa lata później, pozwoliło Kanadyjskiemu Centrum Laboratoryjnemu Kontroli Chorób ogłosić, że liczba kobiet z AIDS osiągnęła „najwyższy odsetek w porównaniu z wynikami z początku epidemii”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *