Zwolennicy tradycyjnego myślenia o AIDS

Od kiedy zwolennicy „tradycyjnego” myślenia o AIDS urośli w siłę, stając się z małych nieformalnych grup prężnie działającymi wielomilionowymi przedsiębiorstwami, pionierom nowatorskich idei dotyczących rozwiązania problemu AIDS trudniej jest się przebić ze swoimi poglądami. Dla przykładu, kluczem do sukcesu dysponującej sumą 45 milionów dolarów niedochodowej Fundacji Opieki Zdrowotnej w Los Angeles, zajmującej się głównie AIDS jest zaopatrywanie w leki przeciwko AIDS osoby HIV-pozytywne. (169) Poza tym większa część funduszy większości organizacji AIDS pochodzi z dotacji koncernów farmaceutycznych, czego przykładem jest waszyngtońskie Narodowe Stowarzyszenie Ludzi z AIDS, sponsorowane w dużej mierze przez Merc, Glaxo-Wellco- me, Roche i Bristol-Myers Squibb. (170) Takie sytuacje prowokują do całkiem innego spojrzenia na tematykę HIV i AIDS.

Na dzień dzisiejszy szacuje się, że istnieje około 90 tysięcy organizacji AIDS w Stanach Zjednoczonych, co daje wynik jednej instytucji na sześciu Amerykanów zdiagnozowanych jako przypadki AIDS. (171) Kilka z nich wprowadziło infor-macje, które im przedstawiliśmy, do swoich programów edu-kacyjnych i kampanii mających na celu zwiększenie świado-mości społeczeństwa. Znaczna większość, podpierając się mylnymi oświadczeniami prasowymi przygotowanymi przed odpowiednie organizacje rządowe i przedsiębiorstwa farma-ceutyczne, nie wyraziła zgody na publiczną dyskusję kwestii poruszonych w tej książce.

Ponad sto grup, specjalistów i badaczy AIDS odrzuciło moje zaproszenie wzięcia udziału w debacie poświęconej wiarygod-ności hipotezy HIV/AIDS, dokładności testów HIV i bezpie-czeństwa stosowanych kuracji farmakologicznych. Ich nazwiska można znaleźć na stronie www.aliveandwell.org.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *